U bevindt zich hier: Info voor clienten -> Hoe aanmelden?


 

Specialistische GGZ psychiatrie/ Psychotherapie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


 

Aanmelding voor Specialitische GGZ:
Psychiatrie/ Psychotherapie Praktijk (zie onder)


Op dit moment is de praktijk ( en wachtlijst) is nu helaas VOL ,
er worden op dit moment  geen nieuwe aanmeldingen aangenomen. 

Aanmelding wachtlijst: nu vol 
Duur wachtlijst voor intake: nu vol 
Duur wachtlijst na intake voor behandeling : geen


AANMELDING COACHING ( info klik hier)   voor coaching ( zelfbetalers) is GEEN wachtlijst.

Waarom Aanmelden?    
U kunt ( na verwijzing voor Specialistische GGZ van uw huisarts en/ of POH = Praktijk Ondersteuner van de Huisarts) aanmelden bij bijvoorbeeld; angsten, somberheid, onrust, zich erg ongelukkig voelen, zingevingsproblematiek, gezinsproblemen, verlies ervaringen en rouw. 
NIEUW is dat u ook voor de aanmelding MBCT ( Mindfulness Based Cognitive Therapy) bij Praktijk Stor terecht kunt!  Ook daarvoor dient uw huisarts wel naar SGGZ een verwijsbrief te geven). 

Hoe?
Na de verwijsbrief voor Specialistische GGZ van de huisarts en/ of POH  ( Let op: op verwijzing moet  staan: verwijzing naar Specialitische GGZ met datum ,met AGB code huisarts/ verwijzer  en ook handtekening van huisarts/ verwijzer). Vervolgens mailt (of belt) u naar Praktijk Stor over de hulpvraag en vermeld naam zorgverzekeraar en er wordt hier gekeken of er een positieve indicatie voor een intake (en budget) is. Laat daarbij naam, leeftijd en duidelijk uw mobiele en gewone tel. nr. achter. Praktijk Stor heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Mevr. J. Stor-Reuling mailt of belt u dan terug.

Praktijkdagen : 
dinsdag (en event. vrijdag). 


Intake:
U ontvangt per mail of telefonisch een uitnodiging en we maken een eerste kennismakingsafspraak, of u komt op de wachtlijst. Soms is een doorverwijzing naar een team nodig, bijv. bij leerproblemen,vragen over bezoekregeling, crisisachtige situaties, second opinion, of ASS.

Rechten/ klachten:
Uw rechten zijn beschermd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Indien u klachten heeft, bespreekt u dat dan met J. Stor-Reuling, die daar open voor zal staan. In het geval dat we er dan samen niet uitkomen kunt u naar een onafhankelijke externe klachtencommissie gaan. Praktijk Stor heeft aansluiting bij de klachtencommissie. Onderaan deze pagina treft u meer informatie over de klachtenprocedure aan.
 
Toelichting op de kosten: 
Vanaf 2014 wordt er binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ.

Praktijk Stor levert alleen Specialistische GGZ (waaronder psychotherapie valt). Met de meeste zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten met Praktijk Stor en ( indien er afdoende ruimte in budget is wat bij uw aanmelding hier eerst wordt bekeken dan worden de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
Houdt u er wel rekening mee dat de zorgverzekeraar bij afsluiting zorg,  of na een jaar bij u het resterende eigen risico zal inhouden ( berekend op het jaar dat u hier start) !
 
Praktijk Stor heeft met alle grote zorgverzekeraars contracten. Uw zorgverzekeraar zal de zorg vergoeden - indien er hier nog ruimte is binnen budgetafspraken-, hetgeen per zorgverzekeraar verschilt. Voor intake wordt  deze budgetruimte bekeken. Als er genoeg ruimte is kan de intake doorgang vinden. Wel zullen kosten dus  van uw eigen risico afgaan berekend op het jaar dat u hier start danwel verlengd. Informeer ook zelf bij uw zorgverzekering; vraag dan naar vergoeding van Specialistische GGZ : psychiatrische hulp (dus NIET van basis GGZ:  psychologische zorg). 

2016 Let op Kind en Jeugd wordt niet meer vergoed, zie 
Vanaf 2015 Kind en Jeugd alleen als coaching (zelf betalen)

Hier de link naar kwaliteitsstatuut 
No show wel  zelf betalen:
(niet of binnen 24 uur afgemelde afspraken) zijn nu landelijk voor eigen kosten:  50€
Via info@praktijkstor.nl of telefoon 055- 5053499 kunt u 24 uur per dag mailen/ bellen.

Intake/ Behandeling:
We bespreken samen  de hulpvraag waarvoor u of uw kind komt en plannen verder een onderzoeksroute van enkele keren. Na afronding diagnostiek bespreken we  samen het  “op maat gesneden” advies voor behandeling. We overleggen dan samen wat er nodig is. Meestal sluit de psychotherapie direct naadloos aan op het onderzoek. Met uw toestemming gaat er een brief naar de verwijzer met een kopie aan u, als basis voor de behandeling. 

Klachtenprocedure:
Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Ook voor de praktijk is het erg belangrijk om van eventuele fouten te leren zodat de dienstverlening kan worden geoptimaliseerd. Wanneer de klachten naar uw mening echter toch niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
De geschillencommissie schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
 
(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).